Profil

Vi betjener et bredt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder specielt inden for fremstillingserhverv, handel og håndværk. Vore kunder er fordelt over det meste af Jylland og omfatter såvel selskaber som personlige virksomheder.

Vi hjælper vore kunder med opgaver som bogføring, momsregnskab, årsregnskab, budgetter samt økonomisk rådgivning af enhver art.

Vi tilstræber et nært, fortroligt forhold til vore kunder, idet vi tror på, at uden et sådant kan vi ikke yde den optimale rådgivning til gavn for den enkelte kunde.

Vi beregner vore honorarer på basis af vort tidsforbrug. Imidlertid sørger vi for ikke at overstige det "sædvanlige" niveau i betydeligt omfang uden forudgående aftale.

Vi har erfaring for i nye kundeforhold at kunne tilbyde realistiske overslag over de fremtidige honorarer, som begge parter kan være tjent med på længere sigt.

Vi giver gerne et uforpligtende overslag over konkrete opgaver.